Schools

బ్రతుకు బండిని లాగేదెలా?

‘గురుబ్రహ్మ: గురువిష్ణు: గురుదేవో: మహేశ్వర: గురుసాక్షాత్‌ పరబ్రహ్మ: తస్మైశ్రీ గురవే నమ:’’ అన్నారు మన పండితులు. కానీ గురువుల పరిస్థితి…

error: Content is protected !!