ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు

పిల్‌ అంటే జోక్‌ కాదు

అమరావతి : గాలి కబుర్లు ఆధారంగా చేసుకుని పిల్‌ వేయడాన్ని తీవ్రంగా పరిగణించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం హైకోర్టుకు విజ్ఞప్తి చేసింది….

error: Content is protected !!