గ్రామీణ భారతం

క్రీడాకారుల అవార్డులు వెనక్కి

న్యూఢిల్లీ : రైతుల ఆందోళ‌న‌కు మద్దతుగా 40 మందికి పైగా పంజాబ్ క్రీడాకారులు అవార్డులను తిరిగి ఇవ్వాలని నిర్ణయించుకుంటారు. ప‌ద్మ‌శ్రీ‌,…

error: Content is protected !!