సార్వత్రిక వార్తలు

కొనసాగుతున్న రైతు ఉద్యమం

న్యూఢిల్లీ : కేంద్ర ప్రభుత్వం పార్లమెంట్‌లో ఆమోదించుకున్న రైతు వ్యతిరేక చట్టాలను వ్యతిరేకిస్తూ రైతు సంఘం దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానాన్ని…

error: Content is protected !!